Przetargi nieograniczone – na czym polegają?

Przetargi określić można jako rozbudowane sposoby składania ofert jednocześnie wielu odbiorcom oraz – potencjalne – będące ich skutkiem zawarcie umowy pomiędzy dwoma stronami. Firma lub indywidualna osoba, która jest organizatorem przetargu wysyła zaproszenia przedsiębiorstwom z danych dziedzin i nakłania je do składania propozycji odnośnie zakupy wystawianego produktu/materiału/inwestycji. Po czasie, gdy według zamawiającego, spłynie wystarczająca liczba ofert, ten wybiera z ich puli najbardziej dla siebie korzystną i kończy przetarg zawarciem umowy. Jednak, jak sprawa się ma z przetargami nieograniczonymi i czy w ogóle różnią się one od standardowych form?

Przetarg nieograniczony – jak to działa

Z racji tego, iż na terenie naszego kraju powstają coraz liczniejsze inwestycje, przetargi stają się jedną z popularniejszych form umowy – aktualnie to Przetargi pomorskie (http://www.pressinfo.pl/search/apachesolr_search/?filters=type%3Atender%20sim_cck_field_d_voivodship2%3A11 ) są tymi najbardziej intratnymi i opłacalnymi, gdyż to właśnie w tym rejonie dochodzi do wielu nowych prac. W związku z tym, zaobserwować możemy także, formę przetargu określoną jako nieograniczoną. Charakteryzuje się ona tym, iż zaproszenie do wzięcia udziału w wydarzeniu wysyła się do nieograniczonej niczym liczby osób. Odbywa się to, zazwyczaj, poprzez media społecznościowe, telewizję czy radio, co pozwala dotrzeć do jak największej liczby odbiorców.

Przetarg nieograniczony należy grupy zamówień publicznych, a zatem na ogłoszenie odpowiadać mogą wszyscy zainteresowani, którzy się o nim dowiedzieli, jednak to od wyłącznie od organizatora zależy, który z nich uzna za najbardziej dla niego odpowiedni i następnie wybierze. Wyróżnić można przetargi międzynarodowe, krajowe lub te mające ograniczony województwami obszar (na przykład Przetargi pomorskie). Aby mogło dojść do faktycznego odbycia się przetargu nieograniczonego należy:

  • opublikować ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
  • wydać na stronie internetowej zamawiającego lub innej,
  • umieścić istotne warunki zamówienia, wszelkie potrzebne załączniki oraz całą specyfikację.

 

Autor zdjęcia: pixabay.com